Sup4Nav

Projekt: NAVDEC - System wspomagania decyzji w transporcie morskim

Spółka: Sup4Nav Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie

Strona internetowa: navdec.pl

Głównym celem spółki Sup4Nav jest wprowadzenie na międzynarodowy rynek żeglugi morskiej nawigacyjnego systemu wspomagania decyzji NAVDEC. Jest to pierwsze na świecie narzędzie nawigacyjne, które nie tylko realizuje funkcje informacyjne, ale również wykonuje zadania typowe dla systemów wspomagania podejmowania decyzji.

Sposób wspomagania decyzji nawigacyjnych w procesie bezpiecznego prowadzenia obiektu pływającego, według wynalazku, charakteryzuje się tym, że sygnały identyfikujące obiekt własny i obiekty obce pobierane są z systemów i urządzeń nawigacyjnych, następnie poddawane są procesowi integracji, po czym przeprowadzony zostaje proces analizy i oceny sytuacji nawigacyjnej przy pomocy komputera, a jej wynik jest prezentowany nawigatorowi. 

W przypadku wystąpienia sytuacji zagrożenia obiektu kolizją generowane są dopuszczalne i zalecane manewry obiektu własnego lub obiektów obcych, które zostają przedstawione nawigatorowi w formie graficznej, z uwzględnieniem co najmniej jednego kryterium bezpieczeństwa i kryteriów wynikających z zasad dobrej praktyki morskiej lub kryteriów ekonomicznych. Po zatwierdzeniu przez nawigatora realizowany jest jeden z dopuszczalnych lub zalecanych manewrów, albo ciąg następujących po sobie manewrów. 

Opracowany system działa w oparciu o zainstalowane już na statkach systemy m.in. GPS, AIS (ang. Automatic Identification System) – system automatycznej identyfikacji statków, ECDIS (ang. Electronic Chart Display and Information System)/ ECS (ang. Electronic Chart System) – system map elektronicznych. Nie wymaga więc nakładów na sprzęt i wyposażenie mostka nawigacyjnego. 

Spółka będzie oferowała produkt w dwóch  formach, jako oprogramowania NAVDEC przeznaczone dla producentów sprzętów nawigacyjnych oraz samodzielne urządzenie z oprogramowaniem NAVDEC.