Strona główna » Pobierz

Pobierz

Wysyłając informacje do Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości Projektodawca wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych udostępnionych Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości w Szczecinie, a w szczególności na przekazywanie danych osobowych (z uwzględnieniem danych kontaktowych) w związku z poszukiwaniem wsparcia finansowego dla projektu potencjalnym inwestorom, funduszom inwestycyjnym oraz podmiotom współpracującym z Polską Fundacją Przedsiębiorczości w Szczecinie w zakresie udzielania wsparcia finansowego.