Strona główna » O Funduszu

O Funduszu

Fundusz Kapitału Zalążkowego Pomeranus SEED jest jednym z grupy funduszy Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości, jednej z największych w Polsce instytucji wspierającej mikro, małe i średnie firmy.

Fundusz powstał w 2010 r. i od tego czasu aktywnie inwestuje w polskie spółki technologiczne o dużym potencjale wzrostu.

Pierwotny kapitał funduszu wynosił prawie 18 mln zł. Aktualnie fundusz inwestuje środki pozyskane z wyjść inwestycyjnych.

Fundusz inwestuje na terenie całej Polski.

Kapitał funduszu pochodzi z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 3.1 Inicjowanie działalności innowacyjnej.